Information

Adress till cirkusen:

Ludvika Minicircus
Engelbrektsgatan 19
771 30 Ludvika

Telefon träningslokalen: 0240 84660
Telefon Barbro Nordström: 0240 140 56
Bankgiro: 650-4419

Medlemsavgifter:
100 kr/år

Träningsavgifter:
Juniorer: 400 kr/termin
Young Stars: 500 kr/terminCopyright (c) Ludvika Minicircus